Reedukacija psihomotorike

Šta je to reedukacija psihomotorike?

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metod koji stručnjaci koriste kako bi pomogli detetu da osvesti svoje telo, njegov položaj u odnosu na drugu osobu, u odnosu na prostor i vreme.

Zasnovana je na neuropsihologiji razvojnog doba i predstavlja način prevežbavanja (odnosno reedukacije) iskustva deteta sa disharmoničnim (neujednačenim) razvojem. Stručnjaci koji koriste ovu metodu dobro znaju da su psihičke i motorne funkcije neraskidivo povezane tokom celog života, i da razvoj jednih funkcija povlači sa sobom razvoj drugih. Zbog toga se ova metoda bavi psihomotornim (moglo bi da se kaže i celokupnim) razvojem deteta.

Pokret je u reedukaciji psihomotorike isto što i reč u psihoterapijskom razgovoru.

- prof. dr Svetomir Bojanin

Metod reedukacije psihomotorike u našu zemlju doneo je znameniti neuropsihijatar prof. dr Svetomir Bojanin . Reč je o metodu koji je nastao u Francuskoj, a baziran je na Pijažeovim istraživanjima i razvojnoj neuropsihologiji. Kod nas se primenjuje od 1970-ih godina kao opšta i specifična reedukacija psihomotorike bazirana na defektološkoj dijagnostici. Sprovode je terapeuti – reedukatori psihomotorike , posebno edukovani za primenu ove metode.

Kako izgleda tretman reedukacije psihomotorike?

Reedukacija psihomotorike podrazumeva izvođenje nizova vežbi (često pred ogledalom, ponekad uz upotrebu rekvizita).

Reedukator psihomotorike vežbe prilagođava individualnim karakteristikama, potrebama i trenutnom raspoloženju svakog deteta, sa ciljem obnavljanja ili promene detetovih iskustava o sebi, prostoru, vremenu, drugoj osobi. Tokom izvođenja vežbi pokret se opisuje, prepoznaje po vrsti i osobinama kako bi se detetu što bolje dočarao.

Dinosaurus igračka

Kroz izvođenje ovih vežbi utičemo na strukture i funkcije centralnog nervnog sistema. Nizovi vežbi koje dete izvodi su u stvari podsticaji koje upućujemo centralnom nervnom sistemu putem čula, pokreta i govora kako bi stimulisali motorni, kognitivni i socio-emocionalni razvoj deteta. Vežbe koje koristimo dakle, pomažu detetu da razume svoje telo, prostor koji ga okružuje, vreme koje protiče, ritam (čiji razvoj je neophodan za razvoj govora), postojanje drugih osoba u njegovom okruženju, a sve to koristeći sva svoja čula.

Međutim, možda je važno napomenuti da iako uključuje izvođenje nizova vežbi, razne sportske rekvizite i poligone, reedukacija psihomotorike nije sport i ne koristi se za prost razvoj (“bildovanje”) mišića. Ona može pomoći Vašem detetu da potroši deo energije, pomoći njegovoj posturi i pravilnom držanju, balansu, ravnoteži, krupnoj motorici ali podjednako aktivira i mišljenje, pažnju, govor.

Kada se ova metoda koristi?

S obzirom da se bavi čitavim psihomotornim razvojem dece reedukacija psihomotorike se primenjuje kod niza stanja, a može se primenjivati i kod dece tipičnog razvoja (najčešće je tada reč o radu u manjim grupama) kao vid preventivnog rada.

Primenjuje se kod dece svih uzrasta.

Dete se igra

Šta se dešava na prvom susretu?

Reedukacija psihomotorike najčešće se primenjuje kod stanja: usporen ili disharmoničan razvoj; intelektualna ometenost; govorno jezičko kašnjenje ili poremećaj; dispraksija, poremećaji iz spektra autizma; poremećaji pažnje sa ili bez hiperaktivnosti; smetnje u učenju.

Reč je o individualnim tretmanima koji se zakazuju i traju 45 minuta. Tretmanu reedukacije prethodi detaljna defektološka dijagnostika, čiji je cilj procena svih struktura i funkcija koje su važne za adekvatno funkcionisanje deteta u sredini koja ga okružuje, kao i izrada individualnog plana rada.

Cenu tretmana reedukacije psihomotorike pogledajte ovde .