Smetnje

🍉

Razvojna kašnjenja

Razvojna kašnjenja su blaga odstupanja od razvojnih normi u bilo kojoj od razvojnih oblasti deteta

🍅

Govorno jezički poremećaji

Dislalija, Mucanje, Razvojna Disfazija, Poremećaji glasa, Disleksija, Disgrafija

🍍

Poremećaji iz spektra autizma

Pervazivni razvojni poremećaj koji se karakteriše oštećenjima: socijalnih interakcija, komunikacije i prisustvom ponavljajućih stereotipnih radnji ili specifičnim interesovanjima deteta

🍒

Poremećaj pažnje

Teškoće sa koncentracijom, mirovanjem, razmišljanjem pre reagovanja. Može, ali ne mora, biti praćen hiperaktivnošću

🍑

Oštećenje vida

Slepoća ili slabovidost

🥝

Oštećenje sluha

Gluvoća ili nagluvost

🍋

Daunov sindrom

Ili trizomija 21 hromozoma, često praćena intelektualnom ometenošću

🥭

Ekranitis

Ili pseudoautizam. Nova bolest savremenog doba, posledica preteranog izlaganja dece ekranskim sadržajima

🥕

Dishar­moničan razvoj

Ili dijagnoza F83 jeste kašnjenje u razvoju pojednih oblasti razvoja (motorika, govor, socio-emocionalni ili kognitivni razvoj), dok u ostalim oblastima dete postiže razvojne norme za svoj uzrast