Sportić za decu

Kroz rad sa decom primetili smo da je sve više dece čiji nivo motoričkih sposobnosti nije u skladu sa njihovim uzrastom.Urban, brz i sedentarni način života sa sobom nosi brojne posledice. One podrazumevaju i slabije razvijenu grubu motoriku kod dece, nespretnost, lošu kondiciju, pojačanu potrebu za kretanjem, skakanjem, vrtenjem, gojaznost.  Sve je manji broj dece… Nastavi sa čitanjem Sportić za decu

Crtani filmovi i njihov uticaj na pažnju deteta

Verovatno ste već primetili da je vaša pažnja drugačijeg kvaliteta sada, nego pre 5 ili 10 godina?Moderan život donosi sa sobom razne promene, a jedna od njih tiče se ljudske pažnje.Lak i kontinuiran pristup Internetu učinio je da tekst prelećemo pogledom umesto da ga detaljno čitamo, a kratak opseg pažnje čini da informacije površno obrađujemo.… Nastavi sa čitanjem Crtani filmovi i njihov uticaj na pažnju deteta

Ko je logoped?

Ko je logoped?Logoped je stručnjak koji podstiče razvoj govora i jezika kod dece.On nam pomaže da naučimo da pravilno izgovaramo teške glasove, da naučimo nove reči, da čitamo i pišemo.On nije lekar. On je kao prijatelj kod kojeg idemo da se igramo, čitamo i pričamo priče i kroz zanimljive aktivnosti naučimo nešto novo.Kako se postaje… Nastavi sa čitanjem Ko je logoped?

Razvoj govora

Danas je dobro poznato da se razvoj deteta odvija kroz određene faze razvoja, kroz koje prolazi svako dete ali svojom, jedinstvenom brzinom. Razvoj govora odvija se uporedo sa razvojem motorike, mišljenja i socio-emocionalnih sposobnosti. Tok usvajanja jezika i razvoja govora kod dece predstavlja složen proces i odvija se postepeno tokom više godina. Takođe, napominjemo da… Nastavi sa čitanjem Razvoj govora