O nama

Centar Oaza obuhvata stučnjake različitih profila koji se bave razvojem dece i mladih. Nastao je kao produkt dugogodišnjeg rada na stimulaciji psihomotornog razvoja dece i omladine. Zajedno usko sarađujemo na proceni i planiranju tretmana dece i mladih svih uzrasta, sa različitim kašnjenjima ili smetnjama u razvoju, ali i decom neurotipičnog razvoja koja imaju problem sa artikulacijom, mucanjem, grafomotorikom, finom motorikom, pažnjom.

Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor

Duboko verujemo da odlazak kod stručnjaka koji se bave razvojem deteta treba da bude prijatan i umirujući. To je adresa na kojoj ćete dobiti odgovore na sva Vaša pitanja kao i smernice za stimulaciju i rad u svakodnevnim situacijama i kućnim uslovima. Naši terapeuti brzo će Vam postati prijatelji i najveća podrška u razvoju Vašeg deteta.

Upoznajte tim

Milica Nikolić
Master defektolog, reedukator psihomotorike, osnivač Centra Oaza
Defektolog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom sa razvojnim kašnjenjem i smetnjama u razvoju. Pre osnivanja Centra Oaza radila je u ŠOSO “Milan Petrović”, a defektološke tretmane sprovodila je i u različitim centrima u Novom Sadu.

U radu Milica duboko veruje u prilagođavanje jedinstvenoj ličnosti svakog deteta. Svakom detetu pristupa posvećeno, energično i odgovorno!
Negovan Nikolić
Defektolog - oligofrenolog
Defektolog sa tridesetpetogodišnjim iskustvom u radu sa decom i omladinom sa smetnjama u razvoju. Svojim iskustvom čini neprocenjivi deo tima Centra Oaza, u kojem vrši konsultacije vezane za razvoj deteta.
Ljubica Popović
Diplomirani defektolog - logoped
Logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i mladima ometenim u razvoju (Dom za decu i omladinu, Veternik), kao i decom sa govorno - jezičkim kašnjenima (ŠOSO “Milan Petrović”) U radu je strpljiva, dosledna i svakom detetu pristupa kao pojedincu, a kroz saradnju sa roditeljima se trudi da zajedno postignu maksimum.
Nataša Stanković
Diplomirani defektolog - surdolog
Defektolog sa velikim iskustvom u podsticanju progovaranja i govorno-jezičkog razvoja deteta (koje je sticala u ŠOSO “Milan Petrović”). Edukacija za psihoterapeuta koju trenutno pohađa čini je pravim saborcem u svim borbama na koje kao roditelji možete naići.
Dajana Ivković
Diplomirani logoped
Poremećaji artikulacije, agramatičan govor, početno progovaranje su smetnje u čijem rešavanju Dajana ima veliko iskustvo (koje je pre Centra Oaza sticala u UG “Sokolovac”). Posvećeno pristupa radu sa decom a svoj pristup bazira na uvažavanju interesovanja svakog deteta ponaosb.
Jelena Berger Banjeglav
Diplomirani logoped
Logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa govorno - jezičkim poremećajima, kao i ranom stimulacijom dece do 3 godine, stečenim u ŠOSO “Milan Petrović”. Deci pristupa s ljubavlju i strpljenjem. Dosledna je, ali veruje da je neophodno da detetu na tretmanu bude lepo, opušteno i da zavoli terapeuta, jer deca uče imitacijom onoga koga vole.
Aleksandra Todorović
Master defektolog, terapeut senzorne integracije
Defektolog sa iskustvom u radu sa decom i odraslima sa višestrukim smetnjama, koje je sticala u ŠOSO “Milan Petrović”. Senzorni terapeut koji u radu polazi od shvatanja da je detetu najvažnija aktivnost igra, i da se kroz nju najbolje uči. Ističe značaj odnosa između deteta, terapeuta i roditelja, koji mora da se bazira na poverenju i međusobnom uvažavanju. Podstiče aktivno učešće deteta u tretmanu.
Milana Malešević
Oligofrenolog, specijalista rane intervencije
Uporna i dosledna, odlučna da roditeljima prenese znanje o načinima stimulacije u okviru svakodnevnih porodičnih rutina. Višegodišnje iskustvo u radu sticala je u ŠOSO “Milan Petrović”. Svakom detetu pristupa kao svom, predano i odgovorno. Specijalista je rane intervencije te radi sa decom od najranijeg uzrasta.
Suzana Mićić
Master psiholog, sistematski porodični psihoterapeut u edukaciji
Psiholog, koji je svoje bogato iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom stekao u ŠOSO “Milan Petrović”. Stalni je član Interesorne komisije Grada Novog Sada od 2014. Godine. U Centru Oaza pruža usluge psihološke procene, savetovanja i sistematske porodične terapije.
Šak
Dobar pas
Među članovima našeg tima uskoro će se, nadamo se, naći i jedan četvoronožni kolega. Šak je kuca koji je od svog najranijeg detinjstva uključen u obuku za Intervencije potpomogunte životinjama koju sprovodi udruženje iz Hrvatske "Udruga za Pet Therapy Indeficiente"

Naš prostor

Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor

Naš prostor savremeno je opremljen i prilagođen dečjim potrebama a posedujemo i veliki broj didaktičkih materijala koja će ciljano stimulisati određeni segment razvoja Vašeg deteta.

Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor
Oazing prostor

U posebno opremljenom kabinetu za Reedukaciju psihomotorike i Tretman senzorne integracije Vaše dete dobiće priliku da se pokrene i aktivira sva svoja čula.

Zakažite procenu