Cenovnik

Procena razvoja deteta
3.000 RSD
Defektološki tretman 45min.
2.000 RSD
Logopedski tretman 45min.
2.000 RSD
Tretman reedukacija psihimotorike
2.500 RSD
Tretman senzorne integracije
2.500 RSD
Porodična terapija 60min
4.000 RSD
Defektološki tretman 60min.
2.500 RSD
Logopedski tretman 60min.
2.500 RSD
Podrška u učenju 45 min.
2.000 RSD
Psihološka procena 60min.
3.500 RSD
Psihološko savetovanje 45min.
2.500 RSD
Radionica sporta 60min.
1.500 RSD
Kreativna radionica 60min.
1.500 RSD
Dnevni boravak 1h.
1.200 RSD
Izdavanje potvrda
1.800 RSD
Paket 8 tretmana reedukacija psihomotorike/senzorna integracija
20.000 RSD
Paket 8 defektoloških/logopedskih tretmana 45min.
16.000 RSD
🌼 Zakazan tretman potrebno je otkazati najmanje 24h ranije. U suprotnom isti se naplaćuje. 🌼