Cenovnik

Procena razvoja deteta
3000 RSD
Defektološki tretman 45min.
2000 RSD
Logopedski tretman 45min.
2000 RSD
Tretman reedukacija psihimotorike
2500 RSD
Tretman senzorne integracije
2500 RSD
Porodična terapija 60min
4000 RSD
Defektološki tretman 60min.
2500 RSD
Logopedski tretman 60min.
2500 RSD
Podrška u učenju 45 min.
2000 RSD
Psihološka procena 60min.
3500 RSD
Psihološko savetovanje 45min.
2500 RSD
Radionica sporta 60min.
1500 RSD
Kreativna radionica 60min.
1500 RSD
Dnevni boravak 1h.
1200 RSD
Izdavanje potvrda
1800 RSD
Paket 8 tretmana reedukacija psihomotorike/senzorna integracija
20000 RSD
Paket 8 defektoloških/logopedskih tretmana 45min.
16000 RSD
🌼 Zakazan tretman potrebno je otkazati najmanje 24h ranije. U suprotnom isti se naplaćuje. 🌼