Centar Oaza

Centar Oaza 🏝️ bavi se detekcijom i prevencijom razvojnih kašnjenja kao i stimulacijom razvoja, habilitacijom i rehabilitacijom.

Skroluj dole Skroluj dole

Prateći najnovija dostignuća iz struke nastojimo da pravovremeno ukažemo na razvojna kašnjenja i razvojne poremećaje. Kroz individualne logopedske i defektološke tretmane, prilagođene svakom pojedincu, stimulišemo psihomotorni razvoj dece i omladine.

Ako dete ne može da nauči na način na koji ga mi podučavamo, možda bi trebalo da ga podučavamo načinom na koji ono uči
Ignacio Estrada

Smetnje

🍉

Razvojna kašnjenja

Razvojna kašnjenja su blaga odstupanja od razvojnih normi u bilo kojoj od razvojnih oblasti deteta

🍅

Govorno jezički poremećaji

Dislalija, Mucanje, Razvojna Disfazija, Poremećaji glasa, Disleksija, Disgrafija

🍍

Poremećaji iz spektra autizma

Pervazivni razvojni poremećaj koji se karakteriše oštećenjima: socijalnih interakcija, komunikacije i prisustvom ponavljajućih stereotipnih radnji ili specifičnim interesovanjima deteta

🍒

Poremećaj pažnje

Teškoće sa koncentracijom, mirovanjem, razmišljanjem pre reagovanja. Može, ali ne mora, biti praćen hiperaktivnošću

🍑

Oštećenje vida

Slepoća ili slabovidost

🥝

Oštećenje sluha

Gluvoća ili nagluvost

🍋

Daunov sindrom

Ili trizomija 21 hromozoma, često praćena intelektualnom ometenošću

🥭

Ekranitis

Ili pseudoautizam. Nova bolest savremenog doba, posledica preteranog izlaganja dece ekranskim sadržajima

🥕

Dishar­moničan razvoj

Ili dijagnoza F83 jeste kašnjenje u razvoju pojednih oblasti razvoja (motorika, govor, socio-emocionalni ili kognitivni razvoj), dok u ostalim oblastima dete postiže razvojne norme za svoj uzrast

O nama

Centar Oaza obuhvata stučnjake različitih profila koji se bave razvojem dece i mladih. Nastao je kao produkt dugogodišnjeg rada na stimulaciji psihomotornog razvoja dece i omladine.

Duboko verujemo da odlazak kod stručnjaka koji se bave razvojem deteta treba da bude prijatan i umirujući. To je adresa na kojoj ćete dobiti odgovore na sva Vaša pitanja kao i smernice za stimulaciju i rad u svakodnevnim situacijama i kućnim uslovima.

Naši terapeuti brzo će Vam postati prijatelji i najveća podrška u razvoju Vašeg deteta.

Nađite nas

Novi Sad
Bulevar oslobođenja 46,
3. sprat, stan broj 12
Ponedeljak - petak: 8h - 20h
Subota: 8h - 15h
mapa gde se nalazimo