Bulevar oslobođenja 46, Novi Sad; Tel: +381 61 2370844

Usluge

PROCENA RAZVOJA

DEFEKTOLOŠKI TRETMAN

LOGOPEDSKI TRETMAN

PORODIČNA TERAPIJA

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

PODRŠKA U UČENJU

MARTE MEO

TERAPIJA POTPOMOGNUTA PSIMA

PSIHOLOŠKA PROCENA I SAVETOVANJE

RADIONICE SPORTA

Centar Oaza bavi se detekcijom i prevencijom razvojnih kašnjenja kao i stimulacijom razvoja, habilitacijom i rehabilitacijom. Kroz individualne defektološke i logopedske tretmane prilagođene svakom pojedincu stimulišemo psihomotorni razvoj dece i omladine.

„Ako dete ne može da nauči na način na koji ga mi podučavamo, možda bi trebalo da ga podučavamo načinom na koji ono uči“ – Ignacio Estrada

Kako do nas

Bulevar oslobođenja 46, Novi Sad

Kontakt

+381 612370844
zdravo@centaroaza.rs
Bulevar oslobođenja 46