Porodična terapija

Šta je sistematska porodična psihoterapija i kome je ona namenjena?

Reč je o vrsti psihoterapije koja je usmerena na poboljšanje komunikacije i rešavanje konflikata između članova porodice. Sistematska porodična terapija se zasniva na uverenju da je porodica jedinstveni socijalni sistem koji ima svoju strukturu i obrasce komunikacije. Odvija se sa ciljem otklanjanja svih vrsta socio-emocionalnih prepreka koje ometaju funkcionisanje porodice. To mogu biti problemi u komunikaciji sa partnerom - bračni i roditeljski konflikti, razdvajanje i razvod, gubitak i tugovanje, anksioznost i depresija itd. Psihoterapija takođe pokriva i probleme sa decom ili bilo kojim drugim članom porodice - emocionalni problemi dece i adolescenata, poremećaji ponašanja, problemi u školi itd.

Na koji način se odvija ova vrsta terapije?

Iako u nazivu nosi ime “porodična”, ovu vrstu terapije određuje specifično viđenje problema a ne broj ljudi koji dolaze na tretman. To znači da se ona najčešće sprovodi sa porodicama ali je jednako efektivna i sa parovima, organizacijama, ili kao individualna psihoterapija.

Seanse se zakazuju i obično traju sat vremena, dok broj i učestalost susreta zavisi od konkretne situacija i dogovora sa terapeutom.

sreća

Da li ona daje rezultate?

Porodična psihoterapija je proces i ne može automatski rešiti konflikte i probleme. Ono što ona može je da vam pomogne da bolje razumete sebe i članove vaše porodice, da shvatite kako vaša porodica funkcioniše, osnaži vas da se efikasnije nosite sa izazovnim situacijama.

Bitno je napomenuti i da ovu vrstu terapije sprovode psihoterapeuti čije je osnovno obrazovanje najčešće iz oblasti psihologije ili psihijatrije, a koji su zatim završili i četvorogodišnju edukaciju iz sistematske porodične terapije.

Kada se ona ne primenjuje?

Ukoliko je reč o nedovoljno motivisanoj osobij, akutnim psihotičnim stanjima, akutnim alkoholizmom, zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, suicidalnosti ova vrsta terapije možda trenutno nije pravi izbor za vas. Sistematska porodična terapija je proces koji podrazumeva određenu vrstu posvećenosti, zalaganja, istrajnosti.

Cenu seansi sistematske porodične psihoterapije pogledajte ovde .