Podrška u učenju

Šta je to podrška u učenju i da li je ona potrebna mom detetu?

Reč je o individualnom podučavanju dece koja, iz bilo kog razloga, imaju poteškoće da prate nastavno gradivo. Te poteškoće mogu biti posledica neodgovarajućeg načina prezentovanja gradiva tom detetu, nastavnog materijala koji nije prilagođen specifičnostima senzornog ili perceptivnog funkcionisanja tog deteta, problemima u usmeravanju i održavanju pažnje na zadatku, nedovoljne motivacije deteta i slično.

crtanje

Problemi koji se mogu javiti kod deteta koje teško prati školsko gradivo su gubitak samopouzdanja i samopoštovanja, povlačenje u sebe, gubitak motivacija za učenjem i javljanje otpora prema školi.

Cilj časova jeste da se, kroz poznavanje kognitivne psihologije i stilova učenja, primenjivanje pozitivne psihologije, tehnika uspešnog učenja i pamćenja, mapa uma i individualizovanog pristupa svakom detetu, prilagođen nastavni materijal i didaktička sredstva detetu pomogne da razvije svoj pun potencijal, nauči kako da uči, poboljša školsko postignuće, razvije motivaciju za učenjem i poboljša samopouzdanje.

Cenu časa pogledajte ovde .