Dnevni boravak

Dnevni boravak usluga je koja funkcioniše u periodu od maja do septembra svake godine. Reč je o višečasovnom boravku dece u sigurnom, stimulišujućem prostoru, sa osmišljenim aktivnostima. Broj sati koje Vaše dete provodi kod nas birate sami, a aktivnosti se sprovode po ustaljenom nedeljnom rasporedu. Vaše dete može uslugu dnevnog boravka koristiti pre ili posle vrtića, zakazanog tretmana ili nevezano od drugih usluga Centra.

igra

Za uslugu Dnevnog boravka i aktuelni nedeljni raspored pratite društvene mreže Centra Oaza.

Cenu usluge Dnevnog boravka potražite ovde .