Defektološki tretman

Ko su defektolozi i šta je tačno njihov posao?

Defektolog je stručnjak koji je tu kako bi kroz stimulaciju pomogao deci da dostignu svoj pun potencijal odnosno da postanu što samostalnija i funkcionalnija. Defektolog sa detetom radi na razvoju grube i fine motorike, pažnje, kognitivnih sposobnosti, podsticanju razvoja govora, usvajanju telesne celovitosti, životnih veština, koordinacije, socijalnih veština, lateralizacije i mnogim, mnogim drugim razvojnim oblastima.

Oazin prostor
Oazin prostor
Oazin prostor
Oazin prostor
Oazin prostor
Oazin prostor
Oazin prostor
Oazin prostor
Oazin prostor

Kada je potrebno da se javim defektologu?

Defektologu se roditelji najčešće javljaju kada posumnjaju na neke nepravilnosti ili kašnjenja u razvoju, ili po uputu pedijatra. Defektolog radi sa decom koja kasne u progovaranju, nisu dovoljno samostalna za uzrast, imaju poteškoće da održe pažnju na datoj aktivnosti, teško kontrolišu i izražavaju emocije, nespretna su, teško im je da uspostave i održe kontakt očima, teško im je da prate školsko gradivo ili se suočavaju sa nekim drugim poteškoćama.

On tada najpre radi procenu razvoja, a zatim roditeljima sugeriše na oblasti u kojima eventualno postoji razvojno kašnjenje. Uz svoje mišljenje defektolog Vam može predložiti uključivanje deteta u stimulativne tretmane, a gotovo sigurno će Vam dati savete i primere vežbi koje možete sprovoditi sa detetom kod kuće.

Defektologu možete predočiti Vaše strahove i sumnje a on će Vam razjasniti pojedina ponašanja Vašeg deteta.

Tretmani defektologa najčešće se sprovode kroz igru, tako da su detetu prijatni i zanimljivi. Bitno je podsetiti i da javljanje defektologu nije ništa strašno i da ga ne treba odlagati, jer što ranije počnemo sa stimulacijom u odgovarajućim oblastima razvoja rezultati će biti bolji!

kancelarija

Sve aktivnosti oslanjaju se na detetove jake strane, njegova interesovanja, veštine i sposobnosti. Defektološki tretman primenjuje pozitivnu psihologiju dok pruža detetu potrebnu strukturu i granice.

Tretmani se zakazuju i traju 45 minuta.

Cenu defektoloških tretmana pogledajte ovde .