Tretman defektologa

Jedno od najčešćih pitanja koje nam roditelji upućuju je:

„Ko su defektolozi i šta je tačno njihov posao?“

Dakle, defektolog je stručnjak koji je tu kako bi kroz stimulaciju pomogao deci da dostignu svoj pun potencijal odnosno da postanu što samostalnija i funkcionalnija. Defektolog sa detetom radi na razvoju grube i fine motorike, kognitivnih sposobnosti, podsticanju razvoja govora, usvajanju telesne celovitosti, lateralizacije i mnogim, mnogim drugim oblastima.

Defektologu se roditelji najčešće javljaju kada posumnjaju na neke nepravilnosti ili kašnjenja u razvoju, ili po uputu pedijatra.

On tada najpre radi procenu razvoja, a zatim roditeljima sugeriše na oblasti u kojima eventualno postoji razvojno kašnjenje. Uz svoje mišljenje defektolog Vam može predložiti uključivanje deteta u stimulativne tretmane, a gotovo sigurno će Vam dati savete i primere vežbi koje možete sprovoditi sa detetom kod kuće.

Defektologu možete predočiti Vaše strahove i sumnje a on će Vam razjasniti pojedina ponašanja Vašeg deteta.

Tretmani defektologa najčešće se sprovode kroz igru, tako da su detetu prijatni i zanimljivi.

Bitno je podsetiti i da javljanje defektologu nije ništa strašno i da ga ne treba odlagati, jer što ranije počnemo sa stimulacijom u odgovarajućim oblastima razvoja rezultati će biti bolji!

U našem Centru tretmani defektologa se baziraju na primeni metoda Reedukacije psihomotorike (tretman pokretom), tretmana senzorne integracije kroz igru, okupacione terapije i Montesori metoda rada.

Sve aktivnosti oslanjaju se na detetove jake strane, njegova interesovanja, veštine i sposobnosti. Defektološki tretman primenjuje pozitivnu psihologiju dok pruža detetu potrebnu strukturu i granice.

Tretmani se zakazuju i traju 45 minuta.