Logopedski tretman

Ko je logoped i šta podrazumeva logopedski tretman?

Logoped je stručnjak koji podstiče i ubrzava razvoj govora i pomaže u savladavanju različitih jezičkih poteškoća.

Logopedski tretman predstavlja stimulaciju jezičkog i socioemocionalnog razvoja deteta. Reč je o individualnom tretmanu koji se sprovodi u stimulišućoj sredini, uz zanimljive didaktičke materijale, igračke i knjige.

Rad defektologa-logopeda podrazumeva rad na detekciji i prevenciji govorno-jezičkih poremećaja, poremećaja artikulacije, poremećaja fluentnosti govora, poremećaje čitanja, pisanja, računanja, rad sa pervazivnim poremećajima, terapiju afazije.

Kada je potrebno da se javimo logopedu?

Logopedu se roditelji javljaju ukoliko primete da dete kasni u razvoju govora, da nepravilno izgovara glasove koje bi na svom uzrastu trebalo da izgovara čisto, ukoliko primete da dete muca ili ima poteškoće u usvajanju veština čitanja i pisanja. Odnosno ukoliko imaju bilo kakvu sumnju ili pitanje u vezi razvoja govora i jezika.

Tretmani se zakazuju i traju 45 minuta.

Šta se dešava na prvom susretu sa logopedom?

U prijatnoj atmosferi i prostoru prilagođenom Vašem detetu naši logopedi uradiće procenu kako bi utvrdili stepen detetovog postignuća. Nakon procene, ukoliko je potrebno logoped će Vam dati savete ili vežbe koje je potrebno da sprovodite sa Vašim detetom, ili preporučiti tretman. Ukoliko ništa od navedenog nije potrebno potvrdiće Vam da Vaše dete ima uredan govorno-jezički razvoj i time razrešiti Vaše sumnje.

Dakle, umesto da odgovore tražite na internetu, gde su informacije često netačne i nepotpune, zakažite Vaš termin kod stručnjaka koji će Vam dati savete i vežbice, ili pak preporučiti tretman.