Centar za razvojnu podršku Oaza obuhvata stučnjake različitih profila koji se bave razvojem dece i mladih. Nastao je kao produkt dugogodišnjeg rada na stimulaciji psihomotornog razvoja dece i omladine.

Zajedno usko sarađujemo na proceni i planiranju tretmana dece i mladih svih uzrasta, sa različitim smetnjama u razvoju, ali i decom neurotipičnog razvoja koja imaju problem sa artikulacijom, mucanjem, grafomotorikom, finom motorikom, pažnjom.

Duboko verujemo da odlazak kod stručnjaka koji se bave razvojem deteta treba da bude prijatan i umirujući. To je adresa na kojoj ćete dobiti odgovore na sva Vaša pitanja kao i smernice za stimulaciju i rad u svakodnevnim situacijama i kućnim uslovima.

Naš prostor savremeno je opremljen i prilagođen dečjim potrebama a posedujemo i veliki broj didaktičkih materijala koja će ciljano stimulisati određeni segment razvoja Vašeg deteta.

Naši terapeuti brzo će Vam postati prijatelji i najveća podrška u razvoju Vašeg deteta.

 

Upoznajte nas

Milica Nikolić

Milica je još kao mala, uz oca, zavolela toplinu i kreativnost koju defektologija nosi sa sobom! Godine 2016. diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Naredne godine završila je master studije na istoj Katedri i stekla zvanje master defektolog iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

Od 2018. godine radi u ŠOSO “Milan Petrović” a defektološke tretmane sprovodi i u različitim centrima u Novom Sadu.

Od januara 2019. godine pohađa edukaciju za terapiju potpomognutu psima. Godine 2021. završava edukaciju „Opšta i specifična reedukacija psihomotorike“ i stiče zvanje reedukatora psihomotorike.

U radu Milica duboko veruje u prilagođavanje jedinstvenoj ličnosti svakog deteta. Terapija kroz igru je pristup koji najčešće primenjuje!

U Centru Oaza Milica sprovodi defektološke tretmane, tretmane Reedukacije psihomotorike i podršku u učenju.


Ljubica Popović

Posle završene srednje medicinske škole u Šapcu, Ljubica je upisala tadašnji Defektološki fakultet, smer logopedija, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. Za vreme studija je uspešno završila program „Reedukacije psihomotorike“ prof.dr Svetomira Bojanina.

Po završetku studija zaposlila se u Domu za decu i omladinu, Veternik, gde je radila 10 godina. Tokom rada dodatno je se usavršavala na dostupnim edukacijama te poseduje sertifikat Montesori vaspitača, prisustvovala je Danima defektologa , kao aktivan i kao pasivan učesnik, kao i na mnogim drugim seminarima i obukama.

Od 2015. godine radi u ŠOSO Milan Petrović u Novom Sadu.

U radu je strpljiva, dosledna i svakom detetu pristupa kao pojedincu, a kroz saradnju sa roditeljima se trudi da zajedno postignu maksimum.

U Centru Oaza pruža usluge logopedskog tretmana.Negovan Nikolić

Negovan je Defektološki fakultet u Beogradu završio 1987. godine i stekao zvanje defektolog-oligofrenolog.

Naredne 34 godine ispunjene su radom sa decom i omladinom sa smetnjama u razvoju u ŠOSO „Radivoj Popović“. Pored dugogodišnjeg iskustva i dalje je izuzetno posvećen i motivisan u radu sa decom, i svojim iskustvom čini neprocenjivi deo tima Oaza, u kojem vrši konsultacije vezane za razvoj deteta!


Jelena Petronić

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedija 2011. godine i stekla zvanje diplomirani logoped, a godine 2012. na istom fakultetu završava i Master studije.

Od 2014. godine radi u ŠOSO Milan Petrović u Novom Sadu.

U godinama koje slede radila je i volontirala u brojnim vrtićima u Novom Sadu, pohađala brojne edukacije i seminare.

U Centru Oaza pruža usluge logopedskog tretmana.


Nataša Stanković

Nataša je diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i stekla zvanje diplomirani defektolog-surdolog. 

 Od 2007. godine zaposlena je u ŠOSO“Milan Petrović“.

 U radu prati dete, njegove mogućnosti, želje, interesovanja. Smatra da je svako dete individua za sebe i tako mu pristupa. Trudi se da uz dobru saradnju sa roditeljima i decom postigne maksimum. 

U Centru Oaza radi na podsticanju progovaranja i govorno-jezičkog razvoja dece.

  U Centru Oaza radi na stimulaciji govorno-jezičkoog razvoja dece. govo tretmana.


Dajana Ivković

Nakon završene Gimnazije u Bijeljini, Dajana započinje studije Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Odlučuje se za modul Logopedija te po završetku studija stiče zvanje diplomirani defektolog-logoped. Nakon završenih osnovnih akademskih studija upisuje i Master akademske studije na istoj katedri.

Iskustvo u radu sticala je u Udruženju građana Sokolovac.

Posvećeno pristupa radu sa decom te svoj pristup bazira na uvažavanju interesovanja svakog deteta ponaosb.

U Centru Oaza pruža uslugu logopedskog tretmana.


Jovana Perić

Jovana je master psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Trenutno je na završnoj godini psihoterapijske edukacije iz Sistemske porodične psihoterapije.

Svoju profesionalnu karijeru je otpočela 2015. godine radom u Sigurnoj ženskoj kući pri Centru za socijalni rad grada Novog Sada. Kasnije je svoje iskustvo nadograđivala u privatnoj praksi i radom u domu zdravlja. Aktuelno radi u jednoj IT kompaniji.

Posebnu ljubav gaji prema savetodavnom i prihoterapijskom radu. Neguje sistemski pristup i trudi se da sa svojom klijentima kreira sigurno mesto podrške.

Jovanino usmerenje bazirano je na individualnoj psihoterapiji, odnosno radu sa parovima i porodicama. U radu se najviše fokusira na emocije i iskustva koja se doživljavaju kao blokirajuća i preplavljujuća.

U Centru Oaza Jovana pruža usluge Sistematske porodične psihoterapije.


Suzana Mićić

Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2010. godine i stekla znanje diplomiranog psihologa. Zvanje master psihologa stekla je naredne godine.

Zaposlena je u ŠOSO “Milan Petrović” sa domom učenika od 2011. godine, gde je stekla bogato iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom. Stalni je član Interesorne komisije Grada Novog Sada od 2014. godine.

Pohađala je brojne edukacije i seminare.

U Centru Oaza pruža usluge psihološke procene.


Šak

Među članovima našeg tima uskoro će se, nadamo se, naći i jedan četvoronožni kolega. Šak je kuca koji je od svog najranijeg detinjstva uključen u obuku za Intervencije potpomogunte životinjama koju sprovodi hrvatska “Udruga za Pet Therapy Indeficiente”.

Šak obožava duge šetnje, poslastice i svoju Milicu. On je jedan srećan i voljen pas.