Šta je to reedukacija psihomotorike i kada se ona koristi?

Šta je reedukacija psihomotorike?Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metod koji stručnjaci koriste kako bi pomogli detetu da osvesti svoje telo, njegov položaj u odnosu na drugu osobu, u odnosu na prostor i vreme. Zasnovana je na neuropsihologiji razvojnog doba i predstavlja način prevežbavanja (odnosno reedukacije) iskustva deteta sa disharmoničnim (neujednačenim) razvojem.Stručnjaci koji koriste ovu… Nastavi sa čitanjem Šta je to reedukacija psihomotorike i kada se ona koristi?

Sve što treba da znate o senzornoj integraciji

Šta je to senzorna integracija?Senzorna integracija je termin kojim stručnjaci označavaju sposobnost našeg mozga da sve informacije koje dobija preko čula uklopi u jednu sliku. Reč je o čulima za koja svi znamo: čulo ukusa, mirisa, vida, sluha, dodira, ali da li ste znali da naš mozak prima informacije iz još dva, manje poznata sistema?… Nastavi sa čitanjem Sve što treba da znate o senzornoj integraciji